Bouwmanagement

Andre Buskop
Old Dutch

De eindgebruiker is in zijn rol vaak tevens Opdrachtgever, afgekort OG. Je hebt als OG vaak jaren achtereen te maken met vaste partijen, partners, fabrikaten en leveranciers. Geleefd door de waan van de dag kom je niet 'vanzelf' in aanraking met andere perspectieven en ontwikkelingen. Hoe bewaak je hierin dat je kennis en deskundigheid op peil blijft en vooral ook dat je objectiviteit overeind blijft Omdat op 17 januari 1995, Ronald de Vos, Rob Steine en ondergetekende bij Notaris Schaap & Partners de statuten hebben laten vastleggen heeft Trend21 eind 2014 haar 20 jarig jubileum mogen vieren. Volgens die statuten was het doel van de vereniging: het signaleren van trends in de technische en economische wereld van de gebouwde omgeving. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: de informatie-uitwisseling over toekomstige- economische- en technische tendensen op basis van persoonlijke meningsuitingen met wederzijds respect van alle leden en introducés.

Eigenlijk wilden we gewoon mensen bij elkaar brengen, om over zaken te praten die ons bezighielden, zonder beperkingen dat het bijvoorbeeld altijd over techniek zou moeten gaan. In die tijd was het nog een stuk makkelijker om mensen bij elkaar te brengen, de eerste discussies over integriteit moesten nog plaats vinden en er bestonden nog geen regels of protocollen over het ontmoeten van mensen van andere marktpartijen, die kwamen pas na de maatschappelijke discussies in 2002 over integriteit in de bouw. Wat mij betreft waren die protocollen bij Trend21 ook niet nodig geweest, de vereniging had op dat gebied zijn eigen regels en voor zover ik weet is er in al die jaren slechts één incidentje geweest.

De werkelijke oprichting van de vereniging was al een aantal jaren eerder dan het oprichtingsjaar 1995 en nog verder terug waren er al mensen die regelmatig op dinsdagavond bij elkaar kwamen in Restaurant Old Dutch om bijeenkomsten en excursies te organiseren naar het voorbeeld van de TVVL. In het begin had dat allemaal een vrijblijvend karakter, maar al snel kwam de behoefte aan een bepaalde organisatievorm. De vereniging die daarvoor werd opgericht heette IKZ (Installatie kring Zuid-Holland) en zij had ongeveer 30 leden, waarvan er een aantal nog steeds lid zijn bij de huidige Trend21. Die naam ging al gauw knellen, hij was te eenzijdig vanwege het woord installatie, want er waren tenslotte ook andere bouw gerelateerde vakgebieden aanwezig en sommige zagen, of liever gezegd hoorden, een gelijkenis met het IKAZIA en met een ziekenhuis wilde men niet graag geassocieerd worden. De naam Trend21 is, in de aanloop naar de destijds nog mystieke en veelbelovende 21e eeuw en een groot "fin de siecle" gevoel geboren.

De locatie Restaurant Old Dutch is indertijd als ontmoetingsplaats gekozen, omdat er bij Old Dutch al vanaf het begin, in 1946 (toen waren dat nog) heren bij elkaar kwamen om zaken te bespreken. Voor ons, de jongelingen van de jaren '70 had dat iets magisch iet mysterieus en nu, nu we de senioren van de jaren '10 zijn heeft het dat nog steeds. De ontmoetingen op dinsdagavond zijn er ook nog, maar voor de grotere bijeenkomsten is vanwege ruimtegebrek uitgeweken naar een grotere locatie.

Het aantal oorspronkelijke leden neemt steeds verder af, dat is een natuurlijk proces, maar gelukkig komen er steeds nieuwe leden bij en is de vereniging nog springlevend. Er is zelfs op een van de bijeenkomsten wel eens iemand naar mij toegekomen met de vraag: "Kent u Trend21?" en toen ik wat aarzelde met mijn antwoord wilde hij me dat wel uitleggen en toen wist ik, het komt goed.

Bouwmanagement

Onze partners