Waarom als eindgebruiker in Trend21?

Robin Witmond

De eindgebruiker is in zijn rol vaak tevens Opdrachtgever, afgekort OG. Je hebt als OG vaak jaren achtereen te maken met vaste partijen, partners, fabrikaten en leveranciers. Geleefd door de waan van de dag kom je niet 'vanzelf' in aanraking met andere perspectieven en ontwikkelingen. Hoe bewaak je hierin dat je kennis en deskundigheid op peil blijft en vooral ook dat je objectiviteit overeind blijft?

Opdrachtgever klinkt als een bevoorrechte positie, die voor velen daarnaast de suggestie wekt dat deze het daarmee voor het zeggen heeft. Vaak lees ik in bouwverslagen dan ook: OG zegt, of OG wil. Deze benadering is achterhaald en ook een OG moet in zijn rol manoeuvreren tussen alle betrokkenen en hun eigen belangen. En de realiteit vandaag is dat je in complexe bouwprocessen ook niet zonder elkaar en elkaars inbreng kunt. Dat dwingt ook een OG zich in de anderen en hun processen en belangen te verdiepen.

Continu veranderende wetgeving, zoals bijvoorbeeld alleen al ten aanzien van aanbestedingsregels en inschrijvingsprocedures, beperkt de vroegere autonomie en bewegingsvrijheid van de OG. Maar het zorgt ervoor dat vrije concurrentie gewaarborgd blijft en dat is in ieders voordeel. Daarnaast wordt OG steeds meer getoetst door de maatschappij, zeker in het geval het om publieke middelen gaat. Hierbij geldt de regel: hoe groter het project, hoe groter het vergrootglas waar je onder ligt.

Al deze zaken maken de taak van OG een stuk breder en complexer en het is hierbij essentieel om vooral je eigen referentiekader actueel te houden. Trend21 is een netwerk dat platform biedt om al deze behoeftes invulling aan te geven. Door de opzet, waarbij verschillende bloedgroepen zijn gedefinieerd, zijn alle belangen, specialismen en invalshoeken binnen de bedrijfskolom vertegenwoordigd. Veel energie wordt dan ook gestoken in het invullen van vacante posities om de diversiteit te kunnen waarborgen. Elk lid is hiermee de specialist binnen zijn vakgebied. Dit maakt Trend21 tot een belangrijk kennisplatform: het signaleren van trends en zorgen dat ontwikkelingen in de bedrijfskolom door de leden en ten dienste van de overige leden, worden ingebracht.

Eindgebruikers

Onze partners