Waarom als leverancier actief in Trend21?

Ge Postma

Een leverancier is voortdurend op zoek naar wat er in de markt leeft. Bij Trend21 zit je er middenin. Alle disciplines, om installaties in een gebouw te realiseren vind je er, van initiatiefnemer tot en met bouwer. Maar ook de partijen voor de instandhouding en renovatie van installaties in gebouwen vinden hun weg binnen de vereniging.

Bij Trend21 krijg je een brede kijk op wat er leeft, zowel als het gaat om technische vraagstukken als om economische zaken. De rode draad van de vereniging zijn de bijeenkomsten op de derde dinsdagen van de maand, hier krijg je steeds vanuit een verschillend gezichtspunt een actueel onderwerp uitgediept. Het signaleren van trends is daarbij leidend.

Een leverancier is vaak specialist op zijn gebied; hij weet veel van één onderwerp, en vergeet daarmee soms dat er meerdere gezichtspunten spelen waarin zijn product dient te functioneren. Bij Trend21 krijg je de kans om jouw vakgebied in een breder perspectief te zien. Dit bredere perspectief krijg je voorgeschoteld op de lezingen van de derde dinsdagen als een spreker vanuit zijn specialisme zijn verhaal komt doen. Maar misschien wel veel belangrijker is, dat alle leden tezamen zoveel kennis in huis hebben, dat dit altijd beschikbaar voor je is. Jij als leverancier hebt daarin net zo goed een belangrijke rol om jouw eigen kennis te delen. En zo ontstaat het typische clubgevoel waarin je samen sterk bent. Het is dus brengen en krijgen bij Trend21.

Om een optimale rol te spelen groeit jouw waarde voor de club als wel de waarde voor jouzelf door vaak bij de bijeenkomsten te zijn. Deze bijeenkomsten zijn veelal leerzaam maar soms kan dit ook een ontspannen karakter hebben. De goede balans wordt hierin gewaarborgd door de activiteitencommissie, die het elk jaar weer lukt om een interessant programma samen te stellen. Maar ook jij kan natuurlijk een spreker aandragen als je meent dat deze voor de vereniging een interessant onderwerp voor het voetlicht kan brengen.

Trend21 is een netwerkvereniging voor personen die betrokken zijn en die actueel willen blijven. Stel jezelf open voor andere gezichtspunten en met jouw eigen inbreng erbij wordt je er zeker wijzer van.

Jij hebt de keuze: ga ik naar huis of ga ik eerst nog even bij Trend21 inspiratie op doen?

Leveranciers

 

Onze partners